Arxiu d'etiquetes: #empresa

La supervivència del teixit empresarial:

Efectivament sembla que estiguem arribant al final de la crisi sanitària generada pel Covid-19, el percentatge de població vacunada es va acostant a la immunitat de grup necessària per frenar l’extensió de la pandèmia.

Això ha fet possible un relaxament de les mesures restrictives, amb un impacte molt positiu per una gran part del teixit econòmic de les nostres comarques, especialment totes aquelles activitats amb una elevada interacció social.

Recordem que a les comarques del Penedès-Garraf es van destruir més de 3.500 llocs de treball durant els primers mesos de la pandèmia, amb un efecte especialment important a les comarques del Baix Penedès i Garraf, ambdues fortament dependents del sector turístic.

Per ajudar a les empreses a superar la pandèmia l’Estat Espanyol va posar a la seva disposició dues eines: els ERTOs i els préstecs ICO.

Pel que fa als ERTOs han estat molt útils, tot i que caldrà estar atents en el moment que s’acabin. Però pel que fa als ICOs existeix un gran perill: el sobreendeutament, tindran les empreses capacitat suficient per abonar les quotes dels préstecs que han hagut de subscriure?

En aquest sentit el Govern d’Espanya va aprovar el passat 12 de març, els Ajuts a la Solvència Empresarial mitjançant RDL 5/2021 de 12 de març, destinats precisament a reduir l’endeutament de les empreses. Molt necessaris i benvinguts encara que tard i insuficientment dotats si es compara amb altres països de la UE.

Aquest decret inclou una llista amb 95 codis CNAE, a la qual la Generalitat de Catalunya hi ha afegit 96 codis més, arribant a un total de 191.

Amb l’ordre ECO/127/2021 de 14 de juny la Generalitat ha obert el tràmit d’inscripció prèvia d’aquests ajuts extraordinaris directes, que es podran utilitzar per satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, que s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021. A la pàgina  https://canalempresa.gencat.cat de la Generalitat de Catalunya hi trobareu tota la informació.

Penedès Econòmic – 28/06/2021

Share

En fase de recuperació

Si bé és cert que des de la perspectiva mèdica la pandèmia de la Covid-19 encara no ha acabat, en clau econòmica es pot afirmar clarament que ja hem entrat en la fase de recuperació.

A nivell de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf així ho avala l’informe que vam presentar fa algunes setmanes: “Perspectives de recuperació de les economies comarcals desprès de la Covid 19.”

Les tres comarques, que s’han vist afectades de manera desigual per la pandèmia, ja s’estan recuperant de l’impacte sobre les seves economies, però a diferents ritmes.

Pel que fa a l’Alt Penedès, és la comarca que va aguantar millor els afectes de la pandèmia, perquè té menys activitats amb una elevada interacció social. En canvi el Garraf i especialment el Baix Penedès s’han vist més afectades, ambdues fortament dependents del turisme.

En canvi, pel que fa a la recuperació, el Garraf està tenint un comportament especialment positiu, mentre l’Alt Penedès ho està fent a un ritme més moderat.

Els empresaris ho estan donant tot, desprès d’un any especialment complicat, però hi ha factors que condicionaran la recuperació i que no depenen del teixit econòmic sinó de les administracions públiques.

Per exemple no podem oblidar que encara no s’han destinat ajudes directes suficients als sectors més afectats, com s’ha fet a la majoria de països de la UE. Si no es fa moltes empreses es quedaran pel camí.

També estem molt pendents de com evolucionen els Fons Europeus, la seva correcta utilització condicionarà el futur econòmic del país. Només si arriben a tot el teixit econòmic, també a la pimes, suposaran un veritable motor de modernització i augment de competitivitat de les empreses del país.

En aquestes circumstàncies arriba la Nit de l’Empresa – Gala de Premis FEGP 2021, una celebració que agafa aquest any un sentit més enllà del que és habitual.

Serà com sempre el lloc de trobada i relació dels empresaris de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf i una ocasió per posar en valor actuacions destacades, a través dels Premis FEGP.

Però aquest any també aportarà el plaer de retrobar-nos físicament, desprès d’interminables reunions virtuals, la sensació que hem tornat a la normalitat.

Com sempre una bona oportunitat per desconnectar durant una estona del dia a dia i gaudir d’una vetllada que estic segura que no deixarà ningú indiferent.

Ens veiem ben aviat, una abraçada

Perspectiva juny 2021

Share

Diversificació o especialització?

Ens trobem en un moment en que pràcticament totes les administracions locals estan preparant plans estratègics orientats a la recuperació econòmica desprès de la pandèmia. Un dels debats que sempre es posa sobre la taula és si convé l’especialització d’un territori o si és millor impulsar la diversificació de l’activitat econòmica.

La meva opinió és que la solució òptima és la combinació de les dues opcions: treballar una especialització per donar singularitat i  força al territori, però a l’hora impulsar la diversificació d’activitats. Afortunadament a l’Alt Penedès això ja ho tenim.

Quina ha estat la traducció en xifres? Una de les més clares és l’atur. Al setembre 2019 l’índex d’atur de l’Alt Penedès era del 9,92%, mentre la mitjana de Catalunya era del 10,25%. En un any, a setembre 2020 (últimes dades disponibles) a l’Alt Penedès l’índex d’atur estava al 12,19%, mentre a Catalunya arribava al 13,12%. Per tant s’observa que es manté per sota la mitjana i fins i tot amb més diferència.

Amb això no vull dir que les empreses de l’Alt Penedès no hagin patit i continuïn patint els efectes de la crisi de la Covid-19, però la afectació està sent inferior a la mitjana de Catalunya. El mix d’activitat econòmica que té la comarca, amb una especialització al voltant de la vitivinicultura, però convivint amb una gran varietat d’altres activitats, segur que ha estat decisiu en aquesta tendència.

Analitzant-ho amb més detall observem en primer lloc que un 38,48% del PIB de la comarca de l’Alt Penedès prové de la indústria, mentre la mitjana catalana es situa al 19,72%. Això ha tingut un efecte claríssim en positiu perquè el sector del turisme ha estat dels més afectats amb diferència.

Però alhora dintre de l’activitat industrial també trobem una gran diversificació: indústries extractives i energia contribueixen amb un 4,54% al PIB de la indústria, alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú un 72,33% i metal·lúrgica, maquinària, material elèctric i transport un 23,13%.

Per tant sembla que sigui una bona opció que les polítiques de promoció econòmica de l’Alt Penedès tinguin molt en compte la singularitat del territori, però sense deixar de treballar per mantenir la diversificació d’activitats existent.

Penedès Econòmic maig 2021

Share