Parlem de competitivitat comarcal

El mes de juliol la FEGP hem presentat la 18a. edició de l’índex de competitivitat i sostenibilitat comarcal, que elaborem anualment. És un informe que analitza els principals factors de competitivitat de les 42 comarques catalanes i serveix per identificar en quins àmbits les diferents comarques presenten avantatges competitives i en quins no, i posar de manifest les mancances i les fortaleses de cada territori.

Aquesta edició es produeix en un context d’incertesa prolongada, des de la Covid, seguida d’una guerra a Europa, amb increments de preus de l’energia i de les matèries primes. Però també en un context d’oportunitats, molt lligades als Fons Next Generation, que han de transformar les bases de les economies, afrontant els reptes estructurals que tenen els territoris en relació a les polítiques de recuperació.

Si centrem la mirada en les tres comarques on la FEGP és la patronal de referència podem observar, de manera resumida, les següents particularitats:

Pel que fa a l’Alt Penedès, amb més de 110 mil habitants és la 18a comarca catalana en termes de població però la 14a en termes de PIB i també en l’índex de competitivitat, i la 16a en rendes. Presenta, per tant, un molt bon comportament pels que fa als nivells de producció i de distribució de la riquesa, que son els resultat de presentar externalitats positives per a les empreses que s’hi localitzen, que configuren un teixit empresarial divers i resilient davant els xocs econòmics.

El Garraf amb més de 154 mil habitants és la 13a comarca amb més població de Catalunya. Els nivells de producció situen el PIB en la 16a posició, la 3a en rendes, mentre que l’índex de competitivitat la situa en la 7a posició. Es pot dir que el Garraf presenta externalitats molt positives per a la competitivitat vers la producció de béns i serveis intensius en coneixement i tecnologia, però la seva orientació residencial i una especialització en activitats de baix valor afegit fan que el seu comportament econòmic sigui inferior al potencial registrat.

Finalment el Baix Penedès ocupa la 17a posició comarcal en termes poblacionals amb més de 110 mil habitants. Des de la perspectiva econòmica és la 18a comarca en PIB i la 31a en rendes. L’índex de competitivitat la situa en la 21a posició. La comarca presenta fortaleses importants però al mateix temps importants desajustos, que en bona part son derivats dels increments poblacionals dels darrers anys i del model urbanístic predominant. Aquests desajustos es traslladen al mercat laboral i a les rendes.

Penedès Econòmic 22/07/2022

Share