Arxiu d'etiquetes: respecte

Combatre la violència contra les dones

Vilanova i la Geltrú ha patit en poc temps la mort de la Judith i la Núria, totes dues víctimes de la violència contra les dones. Des d’aquí vull expressar el meu més sentit condol i el de la Corporació municipal per unes morts tan injustes i que han generat una profunda tristor i indignació al conjunt de la ciutadania.

Moltes vegades hem parlat de violència de gènere per referir-nos a la mort de dones de forma violenta per part dels homes, però com ens diu María-Milagros Rivera, experta en estudis sobre la diferència sexual, hem d’aparcar el llenguatge políticament correcte per no amagar el fet fonamental, que són els homes qui exerceixen aquesta violència i que som les dones les que la patim. Una violència que va en contra dels drets humans més bàsics, recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948: el dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat, a la integritat física i moral, entre altres.

Hem de combatre aquest problema molt concret de la violència contra les dones i que apareix en una situació de poder sobre aquestes per part dels homes, hem de treballar per canviar aquest poder. No hem d’amagar-ho, és la violència dels homes contra les dones, un fet estructural instal·lat i arrelat a la nostra societat que té moltes formes de revelar-se: violència física, psicològica, sexual, econòmica… i que pot manifestar-se tant en l’àmbit de parella, com familiar, laboral o social, com és el cas del tràfic de dones i nenes que contínuament podem conèixer a través dels mitjans de comunicació.

Aquesta violència té unes causes multifactorials i, per tant, hem d’intervenir-hi des de tots els àmbits, hem d’ajuntar esforços i actuar conjuntament per eradicar-la i treballar per una cultura de la pau que fomenti els valors, actituds i comportaments que refusin la violència per assolir una convivència que es fonamenti en la llibertat, la justícia i la integració de tothom en la comunitat.

Des de l’administració hem de continuar treballant i esmerçant tots els esforços que siguin necessaris per fer front a aquesta violència contra les dones. Hem d’insistir en el treball de prevenció, d’educació, de detecció, d’assessorament i d’actuació fins arribar a la fita de la seva eradicació. Un treball que s’ha d’abordar des del respecte a la dona, des de la transversalitat, des de la integralitat, des de la coordinació i des de la cooperació.

S’ha de fer una especial atenció i el màxim esforç per continuar apostant en educar la nostra joventut en aquests valors i principis com a eina indispensable per eradicar el problema, vull posar de relleu que no estic parlant només de l’educació clàssica que hem rebut, sinó d’una educació que inclogui i tingui present la gestió de les emocions. El futur és de la nostra gent jove i només si som capaços de donar-los una educació compromesa amb aquests valors fonamentals i una actitud ferma cap a la violència masclista avançarem cap a una societat més equitativa.

Aquest és un camí que ens implica a tots i totes com a societat: les diferents administracions, les entitats i associacions i també a cadascú de nosaltres individualment. No serà gens fàcil, com deia abans, és un problema estructural de la nostra societat i estès arreu, però no perquè sigui molt difícil ens hem de deixar vèncer, ans el contrari, hem de redoblar esforços i fer que la fi d’aquesta violència contra les dones sigui un fet consumat.

També cal que estiguem atents i reclamem amb contundència la revisió i les reformes de la legislació vigent que siguin necessàries, perquè pugui fer la seva funció i s’adeqüi en tot moment a les necessitats reals d’aquesta situació tan execrable que totes i tots patim.

Així mateix, crec que és necessari, en aquests moments, posar en valor la gran tasca que realitzen les i els professionals que participen en els protocols i programes d’atenció a les dones que pateixen aquests tipus de violència. Les seves actuacions i intervencions aconsegueixen que moltes dones puguin desenvolupar els seus drets lluny de la violència masclista que patien i, alhora,  els proporcionen els recursos i dispositius necessaris per superar els danys ocasionats per aquesta violència.

Des de l’Ajuntament hem de continuar apostant per aquest compromís de transformar les causes estructurals i que fan que la violència masclista tingui un fort arrelament a la nostra societat. En aquesta tasca hi estem totes i tots compromesos i l’Ajuntament al capdavant.

 

Share

La convivència, qüestió de tots i totes

La convivència entre el conjunt de la ciutadania és un dels principals objectius dels governs. Conviure significa viure plegats i en bona relació. En el marc d’una societat que canvia constantment, que és tecnològicament complexa, culturalment i socialment diversa, econòmicament desequilibrada i que pateix noves i preocupants formes d’exclusió, entenem que la convivència és un element necessari per garantir la cohesió i la qualitat de vida d’una ciutat.
La convivència, qüestió de tots i totes
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú promou una nova ordenança de convivència. Volem que sigui un document que fomenti els valors de la igualtat de drets, oportunitats i deures; de la pluralitat; del respecte a la diferència. Que afavoreixi el sentit de consciència cívica, de pertinença al grup i de contribució personal a la societat. Que contribueixi en el compliment del primer objectiu del Pla d’Actuació Municipal del govern de Vilanova i la Geltrú: ser una ciutat socialment cohesionada, generadora de valors i respectuosa amb la diversitat.

La nova ordenança ha de ser un document que englobi i millori, entre d’altres, tots els aspectes relacionats amb la convivència a la ciutat que ja estan regulats normativament a l’actualitat: la tinença d’animals domèstics, la circulació, les platges, la neteja, la via pública, els sorolls i vibracions, etc. L’objectiu de l’ordenança de convivència ha de ser preservar l’espai públic local com a espai on puguin ser compatibles totes les formes de vida.

La convivència implica la participació de tots. Volem donar veu als protagonistes de la convivència, a tots els vilanovins i les vilanovines. Per això, en aquest procés d’elaboració de la nova ordenança, volem integrar les màximes visions i sensibilitats. Us animo a prendre-hi part, a dir-hi la vostra. A opinar responent l’enquesta que s’ha preparat o també participant en els tallers convocats per al 12 i el 17 de novembre (informeu-vos-en aquí).

Assolir una convivència sòlida serà un èxit del conjunt de la societat vilanovina. Tots i totes hi tenim molt a dir.

Share