La Formació Professional a Catalunya

Sovint les patronals territorials som convocades per les administracions locals per parlar sobre les demandes de personal de les empreses. L’objectiu és engegar iniciatives per alinear les necessitats de les empreses amb la oferta formativa i així millorar els índex d’ocupació.

Una de les problemàtiques que es comenta sempre a aquests espais de debat és que les empreses tenen moltes dificultats per cobrir llocs de treball que requereixen personal que hagi cursat formació professional, hi ha una gran mancança d’oficis.

Ho sabem des de fa molts anys  i es poden trobar a les hemeroteques estudis molt interessants que avalen un desajust important entre nivell formatiu de la població activa i nivell formatiu requerit als llocs de treball. Concretament, si classifiquem la formació en tres nivells: alt, mitjà i baix, hi ha un excés de població amb nivells alts i baixos, però un dèficit de persones amb nivell formatiu mitjà.

En aquest sentit les administracions locals, ajuntaments i consells comarcals, han desenvolupat en els darrers anys nombroses iniciatives per conèixer les necessitats de les empreses i s’han posat en marxa un gran nombre de formacions orientades a les necessitats del teixit empresarial dels diferents territoris.

Però no s’ha avançat gaire, la problemàtica continua vigent, hi ha una mancança de persones amb nivell formatiu mitjà. Probablement la estratègia que s’ha utilitzat no ha estat suficients, perquè si entrem en el detall de la situació actual detectem dues barreres molt importants.

La primera, i segurament la principal, la formació professional no està ben valorada socialment, els pares i mares majoritàriament consideren que si el fill o filla pot accedir a estudis universitaris molt millor. Però també s’observa que molts joves que acaben la ESO, encara que l’entorn familiar no hi posi obstacles, no es senten atrets per formacions que els hi garanteixen una molt bona ocupabilitat però que consideren poc interessants, tenen altres inquietuds que tenir un bon sou garantit.

Per tant per equilibrar la falta de pes que té la formació professional a Catalunya, cal potenciar dues línies d’actuació, que fins ara no s’han tingut suficientment en compte. La primera posar en marxa una campanya informativa i educativa institucional a llarg termini que trenqui estereotips i posi en valor la formació professional. Però en paral·lel és imprescindible que  les empreses facin més atractius aquests llocs de treball, donant-los alguna cosa més que una bona retribució, cal que tinguin possibilitats de projecció personal i professional si volem que els joves s’hi interessin.  

Neus Lloveras i Massana

Via Empresa 24/01/2022

Share