Forts, en un context d’incerteses

Enguany hem viscut una temporada d’estiu en què les incerteses i amenaces no han frenat el consum i els establiments hotelers i les activitats relacionades amb l’oci i la restauració han tingut molt bona ocupació en general i concretament a les nostres comarques. L’economia catalana ha mostrat un comportament molt positiu, acostant-se el PIB a valors pre-pandèmia, amb nivells màxims d’afiliació i xifres d’atur que ens hem de remuntar al 2008.

La comarca del Garraf ha exhibit una recuperació molt important de la seva economia, amb un increment del 5,6% dels llocs de treball durant el segon trimestre 2022. Aquesta evolució s’ha vist propiciada pel context de desaparició de les restriccions per la Covid, en una comarca amb un pes important d’ activitats amb molta interacció social com són el turisme, l’oci o l’entreteniment.

Molt similar ha estat l’evolució a la comarca del Baix Penedès, on la reobertura de l’economia ha impulsat significativament la creació d’ocupació. Però també a l’Alt Penedès, amb un pes important de la indústria, s’ha mantingut un bon ritme de creació d’ocupació. La indústria i el sector primari són els sectors que s’estan veient més afectats per l’encariment dels costos energètics i de les matèries primeres.

Per tant es pot concloure que l’evolució dels principals indicadors d’activitat econòmica de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf ha estat positiva durant el primer semestre de l’any 2022.

Això no treu que durant els propers mesos es puguin produir canvis de tendència perquè són molts els factors que poden provocar un efecte negatiu en l’economia, com són la guerra d’Ucraïna, l’elevada inflació o la retirada dels estímuls monetaris. Cal frenar les pressions inflacionistes, però com fer-ho sense provocar una recessió global?  Tot això en un context de fracàs de la globalització i d’augment de les crisis humanitàries, i amb un panorama  geopolític molt complicat.

Article Penedès Econòmic setembre 2022

Share

I ara què?

Està finalitzant una temporada d’estiu que, pendent de poder analitzar detalladament totes les dades, tot apunta que haurà estat una bona temporada turística. Les incerteses i amenaces no han frenat el consum i els establiments hotelers i totes les activitats relacionades amb l’oci i la restauració han tingut molt bona ocupació en general i concretament a les nostres comarques.

Ara caldrà veure com evoluciona tot durant els propers mesos perquè hi ha molts factors que poden condicionar i malmetre l’economia, com són l’evolució de la guerra d’Ucraïna, l’elevada inflació o la retirada dels estímuls monetaris.

Tothom està d’acord en què cal frenar les pressions inflacionistes, però com fer-ho sense provocar una recessió global? A més cal tenir en compte que hi ha països molt endeutats que hauran de demanar ajuda financera internacional si això passa. Aquest és el gran repte que tenen els bancs centrals sobre la taula.

Tot això en un context de fracàs de la globalització i augment de les crisis humanitàries, i amb un panorama  geopolític molt complicat, en què els equilibris que es van consolidar desprès de la segona guerra mundial estan canviant.

A la FEGP l’activitat no s’atura i com sempre un dels principals objectius és  facilitar als socis i sòcies informació d’utilitat, especialment important en un context difícil i canviat com és l’actual. En aquest sentit aprofito per recordar-vos que el 22 de setembre presentem l’Informe de Conjuntura Econòmica semestral de la FEGP. Trobaràs tota la informació en aquest enllaç https://fegp.cat/esdeveniment/presentacio-informe-de-conjuntura-economica-num-51/

Teniu a les mans la Revista Perspectiva que editem cada dos mesos i que us facilita informació sobre les principals activitats i serveis que la FEGP ofereix als seus associats. Espero que sigui del vostre interès.

Revista Perspectiva 06/09/2022

Share

Parlem de competitivitat comarcal

El mes de juliol la FEGP hem presentat la 18a. edició de l’índex de competitivitat i sostenibilitat comarcal, que elaborem anualment. És un informe que analitza els principals factors de competitivitat de les 42 comarques catalanes i serveix per identificar en quins àmbits les diferents comarques presenten avantatges competitives i en quins no, i posar de manifest les mancances i les fortaleses de cada territori.

Aquesta edició es produeix en un context d’incertesa prolongada, des de la Covid, seguida d’una guerra a Europa, amb increments de preus de l’energia i de les matèries primes. Però també en un context d’oportunitats, molt lligades als Fons Next Generation, que han de transformar les bases de les economies, afrontant els reptes estructurals que tenen els territoris en relació a les polítiques de recuperació.

Si centrem la mirada en les tres comarques on la FEGP és la patronal de referència podem observar, de manera resumida, les següents particularitats:

Pel que fa a l’Alt Penedès, amb més de 110 mil habitants és la 18a comarca catalana en termes de població però la 14a en termes de PIB i també en l’índex de competitivitat, i la 16a en rendes. Presenta, per tant, un molt bon comportament pels que fa als nivells de producció i de distribució de la riquesa, que son els resultat de presentar externalitats positives per a les empreses que s’hi localitzen, que configuren un teixit empresarial divers i resilient davant els xocs econòmics.

El Garraf amb més de 154 mil habitants és la 13a comarca amb més població de Catalunya. Els nivells de producció situen el PIB en la 16a posició, la 3a en rendes, mentre que l’índex de competitivitat la situa en la 7a posició. Es pot dir que el Garraf presenta externalitats molt positives per a la competitivitat vers la producció de béns i serveis intensius en coneixement i tecnologia, però la seva orientació residencial i una especialització en activitats de baix valor afegit fan que el seu comportament econòmic sigui inferior al potencial registrat.

Finalment el Baix Penedès ocupa la 17a posició comarcal en termes poblacionals amb més de 110 mil habitants. Des de la perspectiva econòmica és la 18a comarca en PIB i la 31a en rendes. L’índex de competitivitat la situa en la 21a posició. La comarca presenta fortaleses importants però al mateix temps importants desajustos, que en bona part son derivats dels increments poblacionals dels darrers anys i del model urbanístic predominant. Aquests desajustos es traslladen al mercat laboral i a les rendes.

Penedès Econòmic 22/07/2022

Share