Els plans estratègics de desenvolupament econòmic local

És força habitual que els ens locals, municipis i consells comarcals, elaborin plans estratègics amb l’objectiu de definir i planificar l’execució de projectes a llarg termini que impulsin el creixement econòmic del territori i fomentin la creació d’ocupació. Arran de la pandèmia se n’han promogut una gran quantitat.

Aquesta dinàmica és, a priori, absolutament necessària i positiva, però, són efectius els plans estratègics locals? M’atreveixo a dir que en molts casos, malauradament, queden en un calaix i no s’acaben executant, tot i que s’hi han destinat molts recursos i esforços.

Amb tota seguretat hi haurà casos i circumstàncies molt diverses, i no es pot generalitzar, però analitzant el recorregut de diversos plans estratègics que he conegut  crec que es pot concloure que són dos els principalment obstacles: el primer la manca d’un pla d’actuació detallat, calendaritzat i amb dotació pressupostària suficient, i el segon la falta de consens polític.

Pel que fa al pla d’actuació, la majoria de plans estratègics es treballen molt bé, amb una diagnosi inicial i conclusions i propostes molt interessants, però no es defineixen les accions concretes a realitzar. Acaba sent un document bàsicament teòric que no serveix per gaire. El motiu acostuma a ser la impossibilitat d’aconseguir el finançament necessari o la incapacitat de planificar les accions més enllà dels mandats municipals.

En aquest sentit és constata que la durada dels mandats municipals, quatre anys, fa molt difícil planificar l’execució de projectes estratègics i provoca que es prioritzin actuacions a curt termini per poder-les finalitzar dintre de la legislatura. Aquesta és una demanda històrica del municipalisme, allargar els mandats de 4 a 6 anys. Segur que seria molt positiu en clau planificació estratègica dels municipis.

Però quan parlem de plans estratègics de desenvolupament econòmic a nivell comarcal la cosa encara es complica molt més, perquè hi hem d’afegir la dificultat de donar compliment als plans de mandat de cada un dels municipis que integren la comarca, que poden ser absolutament diferents i fins i tot incompatibles. Per tant resulta imprescindible arribar a un consens entre els diferents municipals de la comarca abans d’iniciar el pla estratègic, cosa gens fàcil.

En resum, abans d’iniciar la realització d’un pla estratègic de desenvolupament econòmic local és molt important definir fins on es vol arribar i si es donen les condicions per fer-ho possible. Si no existeix aquesta capacitat potser és millor optar per altres iniciatives que siguin realitzables, per no malbaratar recursos públics i no generar frustracions.

Via Empresa Juliol 2021

Share