La convivència, qüestió de tots i totes

La convivència entre el conjunt de la ciutadania és un dels principals objectius dels governs. Conviure significa viure plegats i en bona relació. En el marc d’una societat que canvia constantment, que és tecnològicament complexa, culturalment i socialment diversa, econòmicament desequilibrada i que pateix noves i preocupants formes d’exclusió, entenem que la convivència és un element necessari per garantir la cohesió i la qualitat de vida d’una ciutat.
La convivència, qüestió de tots i totes
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú promou una nova ordenança de convivència. Volem que sigui un document que fomenti els valors de la igualtat de drets, oportunitats i deures; de la pluralitat; del respecte a la diferència. Que afavoreixi el sentit de consciència cívica, de pertinença al grup i de contribució personal a la societat. Que contribueixi en el compliment del primer objectiu del Pla d’Actuació Municipal del govern de Vilanova i la Geltrú: ser una ciutat socialment cohesionada, generadora de valors i respectuosa amb la diversitat.

La nova ordenança ha de ser un document que englobi i millori, entre d’altres, tots els aspectes relacionats amb la convivència a la ciutat que ja estan regulats normativament a l’actualitat: la tinença d’animals domèstics, la circulació, les platges, la neteja, la via pública, els sorolls i vibracions, etc. L’objectiu de l’ordenança de convivència ha de ser preservar l’espai públic local com a espai on puguin ser compatibles totes les formes de vida.

La convivència implica la participació de tots. Volem donar veu als protagonistes de la convivència, a tots els vilanovins i les vilanovines. Per això, en aquest procés d’elaboració de la nova ordenança, volem integrar les màximes visions i sensibilitats. Us animo a prendre-hi part, a dir-hi la vostra. A opinar responent l’enquesta que s’ha preparat o també participant en els tallers convocats per al 12 i el 17 de novembre (informeu-vos-en aquí).

Assolir una convivència sòlida serà un èxit del conjunt de la societat vilanovina. Tots i totes hi tenim molt a dir.

Share